Mülk Yöneticisi Kimdir, Görevleri Nelerdir?

0

Mülk yöneticisi, Türkiye’de henüz çok yeni anılmaya başlanan bir meslek grubu olsa da ileride adını çokça duyacağımız kesin. Sürdürülebilirliği olan yeni bir meslek grubu doğduğunu ön görebiliyoruz.

En basit tanımıyla mülk yöneticisi, bir gayrimenkulün günlük işleyişinden sorumlu olan kişidir.  

Bir gayrimenkul danışmanının görevi mülkün en çabuk şekilde kiralanması amacıyla pazarlama faaliyetini yerine getirmektir.  Mülk yöneticisi ise bir mülkü pazarlamaktan çok daha fazlasını yapar. Özellikle birden fazla gayrimenkulü olan, şehir dışında emlağa sahip olan ya da yoğun iş temposu içerisinde gayrimenkulünün ihtiyaçlarına vakit ayıramayan mülk sahipleri için hizmet vermekte olan mülk yöneticilerinin genel olarak görev tanımları;

Doğru Kiracı Seçimi

Mülk yöneticilerinin sahip oldukları deneyim sayesinde sizin adınıza yapacakları kiracı seçimlerinde daha doğru kararlar verebilirler. Daha önceki mülk sahiplerinin referansları, kredi notu ve gelir düzeyi gibi kapsamlı bir kiracı taraması yaparak, evinizin doğru ve güvenilir kiracılara verilmesini sağlarlar.

Etkili Pazarlama

Profesyonel bir mülk yöneticisinin sahip olduğu kiracı portföyü sayesinde mülk sahibi, emlağını ivedilikle kiraya verebilir. Mülk yöneticisinin veri tabanındaki kiracı adayları, mülk sahibinin kriterleri ile örtüşmediği takdirde ilan-reklam verme yoluna gidilir. Mülk yöneticisi, pazarlama yetenekleri sayesinde başarılı bir ilan ile mülkün kiralanma süresini en aza indirger. Böylelikle kiracı evi boşalttığında mülkün minimum süre boş kalmasını sağlayarak mülk sahibinin kira gelirinin sekteye uğramasını engellemiş olur.

Kiralama Prosedürleri (Sözleşme)

Başarılı bir sözleşme hem mülk sahibinin hem de kiracının çıkarına olacaktır. Mülk yöneticisi her iki tarafın da haklarını gözeten adil bir sözleşme oluşturur. Bu sözleşme ileride doğabilecek sorunlara hukuksal bir zemin hazırlayacaktır. Ayrıca demirbaşların ve depozito bedelinin belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır.

Kiracı İlişkilerinin Takibi

Mülk yöneticisinin başlıca sorumluluklarından biri kiracı-mülk sahibi ilişkisini yönetmektir. Kiracıların ihtiyaçları doğrultusunda mülkteki bir sorunun çözümlenmesi ve bu durumun mülk sahibine detaylı bir şekilde raporlanması görev tanımları içerisindedir.

Bakım ve Onarımlardan Sorumlu

Mülk yöneticileri, düzenli bakım ve acil onarımlar da dahil olmak üzere mülkün fiziksel olarak yönetilmesinden sorumludur. Gerekli bakımlar için iş emirlerinin verilmesi ve sonucun kontrol edilmesi, yapılan harcamaların raporlandırılması gibi süreç yönetimini üstlenir.

Risk Yönetimi

Gayrimenkule ait sigorta işlemleri, DASK, belediye ve emlak vergilerinin takibinin yapılması mülk yöneticisinin görevleri dahilindedir. Mülk sahiplerine gerekli hatırlatmaları yaparak zarara uğramalarının önüne geçer.

Kira Gelirlerinin Belirlenmesi ve Raporlanması

Gayrimenkul pazarına hâkim olan mülk yöneticisi, güncel kira değerleri, artış oranları ve mülkün değeri ile orantılı olarak profesyonel bir analiz gerçekleştirir ve kira değerini tespit eder. Mülk sahibinin kira gelirlerinin tespitini ve detaylı raporlamasını rutin bir şekilde yapar. Düzensiz gerçekleşen kira ödemelerini takibe alır ve gerekli uyarılardan sonra ödeme gerçekleştirmeyen kiracıların tahliyesini talep eder.

Tahliye ve Hukuksal Sürecin Yönetilmesi

Kiracı aylık kira ödemelerini zamanında gerçekleştirmez veya sözleşmeye uygun olmayan tavırlar sergiler ise, gayrimenkul yöneticisi tahliye sürecine girmek ve kiracıyı en uygun şekilde tahliye etme yolunu bulmak ile yükümlüdür.

Tahliyelerin Yönetilmesi

Kiracı mülkü boşaltırken, gayrimenkul yöneticisi evin denetlenmesinden, hasar tespitinin yapılmasından, depozitonun ne kadarının kiracıya geri verilmesi gerektiğine karar verilmesinden sorumludur.

Mülk yöneticisinin görev tanımlarından anlaşılacağı üzere bir emlak uzmanı gibi evin kiralama işleminden sonra mülk sahibini kiracısıyla baş başa bırakmıyor. Aksine daha sonraki süreci de kendisi yöneteceği için kiracı seçiminde daha titiz davranmaktadır. Özetlemek gerekirse, özellikle zaman problemi yaşayan mülk sahiplerinin hem  finansal güvenliği hem de uzun vadede yatırımlarının değerinin korunması açısından bir mülk yöneticisinden destek alması en etkili yöntem gibi gözükmektedir.

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here